ForumAvatar
galar
2008-04-17
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT PLAKATU WINOBRANIOWEGO
DNI ZIELONEJ GÓRY - WINOBRANIE 2008
Organizator: Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków
we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra


Terminarz:

Termin zgłaszania prac – do 31 maja 2008
Rozstrzygnięcie konkursu, przekazanie Miastu zwycięskiego projektu – czerwiec 2008
Otwarcie wystawy pokonkursowej – 5 wrzesień 2008


REGULAMIN

I. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie stojącego na wysokim poziomie artystycznym projektu plakatu, który będzie towarzyszył obchodom Dni Zielonej Góry – Winobranie 2008, i stanie się plastyczną wizytówką imprezy. Plakat powinien nawiązywać do winiarskiej tradycji i tożsamości Miasta.
Wystawa pokonkursowa będzie istotnym punktem uroczystości winobraniowych.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie

2. Plakaty powinny mieć orientację pionową i zawierać widoczne napisy „Dni Zielonej Góry, WINOBRANIE 2008, 6 – 14 września 2008”. Ponadto w projektach należy uwzględnić pusty, 10-cio centymetrowy pas przy dolnej krawędzi plakatu, gdzie pojawią się loga współorganizatorów i sponsorów Winobrania.

3. Projekty należy dostarczyć w postaci cyfrowej na płytach CD lub DVD (100x70 cm, rozdzielczość 300 dpi,, format TIFF, lub JPG, kolory CMYK), a także w postaci wydruku, w dowolnej technice, w formacie B1 (100x70 cm) lub B2 (70x50 cm).

4. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech projektów plakatu.

5. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa 31 maja 2008 roku. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Galeria PRO ARTE
OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO ZPAP
ul. Stary Rynek 2-3
65-067 Zielona Góra,

6. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł (udział w kosztach organizacyjnych i druk katalogu konkursowego) na konto: 71 1090 1535 0000 0000 5301 9145 (z dopiskiem „konkurs na plakat’)

7. Organizatorzy przewidują wydanie katalogu z pracami dopuszczonymi do wystawy pokonkursowej. Otrzymają go wszyscy jej uczestnicy.

8. Prace powinny być sygnowane na odwrocie godłem. Tym samym godłem powinny być opisane płyty CD z wersją cyfrową projektu. Należy także dołączyć podpisaną tym samym godłem zaklejoną kopertę zawierającą dane autora, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony: www.zpap.zgora.pl), oraz kopię dowodu wpłaty 20 zł.

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród projektów nagrodzonych przez jury plakatu do druku.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w wydawnictwach i środkach masowego przekazu (tradycyjnych i elektronicznych) w celu reklamy i promocji imprezy. Prawa autorskie do nagrodzonych projektów przechodzą bezpłatnie na Urząd Miasta Zielona Góra.

11. Nagrodzone prace przechodzą na własność Okręgu Zielonogórskiego ZPAP. Pozostałe prace można odebrać w siedzibie organizatora do końca 2008 roku. Po upływie tego terminu one również przechodzą na własność organizatora. Okręg Zielonogórski ZPAP nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

12. Uczestnicy przysyłając prace na konkurs akceptują założenia regulaminu. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.


III. PRZEWIDZIANE NAGRODY:

Grand prix - 2000 zł
2 wyróżnienia po 1000 zł

przewidywane są nagrody sponsorów

kontakt:
OKRĘG ZIELONOGÓRSKI ZPAP
ul. Stary Rynek 2-3
65-067 Zielona Góra
Tel. 068 325 36 86
e-mail: [email protected]
www.zpap.zgora.pl

kurator wydarzenia:
Igor Myszkiewicz
Tel. 607 508 214
e-mail: [email protected]Dodaj post w tym temacie

Temat jest zamknięty, nie można dodawać nowych postów.On-line
Nuśka

Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Strona może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Made with and in Warsaw by jakub mańkowski
Copyright © 2002-2020 VariArt.org