ForumAvatar

2007-03-28
Ponieważ ciężko zebrać 15 osób do kupy, zmieniam plany i otwieram fundację. Na rozkręcenie biznesu potrzebne jest 2000 zł.
Ogólne informacje prowadzenia fundacji znajdziecie na internecie. Obecnie przerabiam statut stowarzyszenia na statut fundacji. Wciągam to swoją grupę jaką stworzyłam z Ossianem w grudniu - Składowisko Sztuki. Kto chętny niech pisze na mój mail.
Obecnie jestem trochę zajęta organizacją wystawy we Wrocławiu i proszę o wyrozumiałość i nie zadawanie pytań na które można znaleźć odpowiedź w internecie np. czy fundacja może zatrudniać pracowników, czy wystawia faktury VAT itp.
Warto najpierw zapoznać się z ideą fundacji a później pisać.
Avatar

2007-03-28
Jeszcze jedno chce by każdy sie zastanowił nad swoją rolą w takiej fundacji.
Jak widzicie swoją działalność w takiej fundacji.
Poniżej cele fundacji:

Cele i sposoby działania
§ 7
Rozwój potencjału ludzkiego wśród różnych grup społecznych poprzez prowadzenie działań w zakresie twórczości artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§ 8
Fundacja realizuje wskazane cele w szczególności poprzez:
1. współpracę z:
  instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjno-sportowymi,
  organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pożytku publicznego,
  jednostkami sektora finansów publicznych,
  społecznością lokalną,
  biznesem,
  instytucjami pomocy społecznej i różnymi podmiotami rynku pracy,
  placówkami służby zdrowia,
  instytucjami kościelnymi,
  innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
  innymi jednostkami, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizację celów statutowych;
2. organizację lub prowadzenie:
1) kształcenia twórczego poprzez zintegrowany program z zakresu wychowania i kształcenia przez sztukę,
2) kursów, warsztatów i zajęć twórczych,
3) wystaw, przeglądów, kiermaszów, festiwali i pokazów upowszechniających różne dziedziny kultury i sztuki,
4) imprez artystycznych i kulturalno-oświatowych,
5) różnych form wypoczynku połączonych z aktywnością twórczą
6) działalności wydawniczej,
7) działalności charytatywnej,
8) działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) podtrzymywanie tradycji narodowych,
10) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zajmujących się działalnością artystyczną,
11) promocji i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej i zawodowej;
3. pozyskiwanie i gromadzenie środków na realizację zadań statutowych Fundacji;
4. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.
Avatar

2007-03-28
Jeszcze jedno chce by każdy sie zastanowił nad swoją rolą w takiej fundacji.
Jak widzicie swoją działalność w takiej fundacji.
Poniżej cele fundacji:

Cele i sposoby działania
§ 7
Rozwój potencjału ludzkiego wśród różnych grup społecznych poprzez prowadzenie działań w zakresie twórczości artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§ 8
Fundacja realizuje wskazane cele w szczególności poprzez:
1. współpracę z:
  instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjno-sportowymi,
  organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pożytku publicznego,
  jednostkami sektora finansów publicznych,
  społecznością lokalną,
  biznesem,
  instytucjami pomocy społecznej i różnymi podmiotami rynku pracy,
  placówkami służby zdrowia,
  instytucjami kościelnymi,
  innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
  innymi jednostkami, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizację celów statutowych;
2. organizację lub prowadzenie:
1) kształcenia twórczego poprzez zintegrowany program z zakresu wychowania i kształcenia przez sztukę,
2) kursów, warsztatów i zajęć twórczych,
3) wystaw, przeglądów, kiermaszów, festiwali i pokazów upowszechniających różne dziedziny kultury i sztuki,
4) imprez artystycznych i kulturalno-oświatowych,
5) różnych form wypoczynku połączonych z aktywnością twórczą
6) działalności wydawniczej,
7) działalności charytatywnej,
8) działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) podtrzymywanie tradycji narodowych,
10) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zajmujących się działalnością artystyczną,
11) promocji i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej i zawodowej;
3. pozyskiwanie i gromadzenie środków na realizację zadań statutowych Fundacji;
4. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.
Avatar

2007-03-28
dla leniwych:
http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/serie/3w/jak_zalozyc_fundacje.pdf

http://informatorium.ngo.pl/x/5076;jsessionid=8C7F1E3229C85640ED70EC7E890CB9F9
Avatar
^Silmariena
2007-03-29
Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jacek Uczkiewicz:

"Istotna różnica między fundacją a stowarzyszeniem jest bowiem taka, że stowarzyszenia na ogół - większość, zdecydowana większość stowarzyszeń są to tak zwane stowarzyszenia zwykłe - utrzymują się tylko i wyłącznie ze składek. Nie mają one prawa prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmowania darowizn itd., itd. Istotą fundacji jest zaś właśnie transfer wartości majątkowych, zbieranie wartości majątkowych i przekazywanie ich dalej."

:)

Dodaj post w tym temacie

Musisz być zalogowany, aby dodać post.On-line
~harry

Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Strona może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Made with and in Warsaw by jakub mańkowski
Copyright © 2002-2019 VariArt.org