Regulamin


Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu VariArt.org dostępnego pod adresami www.variart.org i www.variart.pl.
Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Osoba odwiedzająca – każda osoba odwiedzająca VariArt.org (niezależnie czy dokonała rejestracji/logowania w VariArt.org)
 • Użytkownik – każda osoba, która dokonała rejestracji w VariArt.org
 • Nick – nazwa Użytkownika, unikatowa w VariArt.org
 • Konto – zbiór informacji o Użytkowniku zarejestrowana pod danym Nickiem
 • Rejestracja – utworzenie Konta w VariArt.org
 • Praca – plik zawierający pracę graficzną (np. zdjęcie, fotografię obrazu, rzeźby) będącą twórczością Użytkownika
 • Redakcja – grupa Użytkowników (Redaktorów, Administratorów) sprawujących opiekę (w tym moderująca treści) nad VariArt.org
 • Galeria początkowa i główna – galeria, w ramach których Użytkownicy prezentują swoje Prace

Statusy Użytkowników

W VariArt.org każdy Użytkownik należy do jednej z następujących grup („Statusów”) użytkowników:
~ - Użytkownik Galerii początkowej
• - Użytkownik Galerii głównej
^ - Zasłużony (publikuje prace w Galerii głównej)
* - Redaktor (publikuje prace w Galerii głównej)
ª - Administrator (publikuje prace w Galerii głównej)

Zasady podstawowe (dotyczące wszystkich Osób odwiedzających), Rejestracja, Konto

 1. Każda Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu.
 2. Osoba odwiedzająca ma prawo do utworzenia Konta.
 3. Każda Osoba odwiedzająca może założyć tylko jedno Konto.
 4. Rejestracja jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje status Użytkownika Galerii początkowej i publikuje prace w Galerii początkowej.
 6. Po zalogowaniu się na VariArt.org każdy Użytkownik może edytować swoje dane, w tym avatar, zdjęcie oraz hasło.
 7. Każdy Użytkownik może usunąć swoje Konto, co jest równoznaczne z usunięciem jego Prac. Usunięcie Konta jest możliwe poprzez wysłanie maila na adres [email protected]
 8. Każdy Użytkownik może dodawać komentarze pod galerią Użytkownika, Pracami, Newsami („Komentarz”).

Awans i degradacja Użytkownika

 1. Awans Użytkownika, tj. przejście z Galerii początkowej do Galerii głównej lub uzyskanie kolejnego, wyższego Statusu wynika z decyzji Redakcji, która kieruje się ogólnym poziomem prezentowanych Prac przez Użytkownika oraz własną estetyką w odniesieniu do Prac Użytkownika.
 2. Degradacja Użytkownika, tj. przejście z Galerii głównej do Galerii początkowej lub uzyskanie niższego Statusu wynika z decyzji Redakcji, która kieruje się ogólnym poziomem prezentowanych Prac przez Użytkownika oraz własną estetyką w odniesieniu do Prac Użytkownika.
 3. Prace Użytkowników, których poziom Prac jest bardzo wysoki Redakcja prezentuje w dziale „Interesująca galeria”. Status takiego Użytkownika wyróżniony jest kolorem niebieskim lub czerwonym. Jest to tzw. Status „Mistrz”. Redakcja ma również prawo do zniesienia Statusu „Mistrz” danego Użytkownika.

Umieszczanie (wgrywanie) Prac na VariArt.org, prawa autorskie, odpowiedzialność

 1. Pojedynczy plik danej Pracy musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. Maksymalna wielkość pliku: 2 MB
  2. Rozszerzenie: JPG
 2. Użytkownik prezentujący Prace w Galerii początkowej może umieścić maksymalnie 1 (jedną) Pracę dziennie. W swojej galerii może posiadać maksymalnie 40 (czterdzieści) Prac.
 3. Użytkownik prezentujący Prace w Galerii głównej może umieścić maksymalnie 2 (dwie) Prace dziennie. W swojej galerii może posiadać dowolną liczbę Prac.
 4. Umieszczanie Prac oraz innych treści (w tym w Komentarzach) jest jednoznaczne ze zgodą na prezentowanie ich w formie elektronicznej na VariArt.org oraz na profilu VariArt.org na facebook.com (http://www.facebook.com/VariArt.org).
 5. Zabrania się umieszczania Prac i innych treści nie posiadając do nich pełnych praw autorskich.
 6. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek plików/treści itd. (w tym Prac) umieszczonych na stronie oraz wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób (chyba, że ich autor/Użytkownik wyrazi na to zgodę). Możliwe jest jedynie przeglądanie zawartości na VariArt.org.
 7. VariArt.org nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działalnością nieuczciwych osób.
 8. Redaktor ma prawo do usunięcia umieszczonych na VariArt.org Prac, Komentarzy i innych treści, jeżeli naruszają one przepisy prawa, ogólnie przyjęte zasady etyki oraz posiadają wady techniczne.
 9. Prezentowane na VariArt.org Prace, Komentarze i inne treści są własnością ich autorów i VariArt.org nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 10. W przypadku umieszczania Pracy, której treść przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich Użytkownik zobowiązany jest do oznaczenia takiej informacji podczas umieszczania Pracy. Redaktor może w dowolnym momencie dokonać takiej zmiany bez informowania Użytkownika.
 11. Zabrania się ponownego umieszczania Pracy lub Komentarza usuniętego przez Redaktora, chyba że Redaktor wyrazi na to zgodę lub wyraźnie to zasugeruje.

Dania główne oraz Prace tygodnia

 1. Raz dziennie jeden Redaktor, kierując się własną estetyką i gustem wybiera Danie główne, tj. wyróżnienie dla wybranej przez Redaktora Pracy. Danie główne prezentowane jest na stronie głównej VariArt.org (jeden dzień) oraz w Galerii Dań głównych (bez ograniczeń czasowych).
 2. Prace tygodnia wybierane są przez Użytkowników na zasadzie głosowania. Każdy Użytkownik może oddać 3 (trzy) głosy dziennie na dowolną Pracę umieszczoną na VariArt.org w danym tygodniu. Głosowanie trwa tydzień (od poniedziałku do niedzieli), następnie 4 (cztery) Prace o najwyższej liczbie głosów umieszczone zostają na stronie głównej VariArt.org (cały następny tydzień po tygodniu, w którym oddawano głosy) i w Galerii Prac tygodnia (bez ograniczeń czasowych).

Sprzedaż Prac

VariArt.org jest przedsięwzięciem całkowicie niekomercyjnym i nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z prezentowania Prac na jego łamach. VariArt.org nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pośredniczymy w sprzedaży jakichkolwiek Prac prezentowanych na jego łamach. Wszystkie ww. działania pozostają poza wiedzą VariArt.org. Jednocześnie Redaktorzy będą dokładali starań, aby usuwać wszystkie Prace oraz inne treści, których autor sugeruje sprzedaż Prac.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma również prawo do:
  1. Umieszczania Newsów (aktualności), które są publikowane po uprzedniej akceptacji Redakcji. Redakcja ma również prawdo do edycji treści Newsa.
  2. Korespondowania z innymi Użytkownikami za pomocą tzw. wiadomości prywatnych.
  3. Rozpoczynania wątków oraz publikowania postów na forum.
  4. Tworzenia listy ulubionych (najbardziej lubianych przez siebie) Użytkowników.
  5. Blokowania innych Użytkowników. Zablokowany Użytkownik nie może dodać Komentarza pod treściami oraz wysyłać tzw. wiadomości prywatnych do Użytkownika blokującego.
 2. Redaktor ma prawo do usunięcia Konta, jeżeli dany Użytkownik wyraźnie zaprzestała odwiedzania VariArt.org.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego może skutkować blokadą Konta (tj. po zalogowaniu – brakiem możliwości umieszczania Prac, Komentarzy i innych treści oraz przeglądania VariArt.org) lub usunięciem Konta.
 4. Redakcja ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem podania daty oraz godziny ostatniej zmiany i umieszczenia komunikatu w dziale News (aktualności).

Ostatnia aktualizacja niniejszego regulaminu: 13 kwietnia 2019 roku, godzina: 23:30Nowości w galerii głównej

To Be Watched - praca na VariArt.org
To Be Watched
ewedan


Zona Zenka robi sobie brwi - praca na VariArt.org
Zona Zenka robi sobie brwi
cynober


Rabin - praca na VariArt.org
Rabin
wart55


Zona Zenka przed lUStrem - praca na VariArt.org
Zona Zenka przed lUStrem
cynober


Dzisiejsi bohaterowie - praca na VariArt.org
Dzisiejsi bohaterowie
wart55


Taka jedna pije za Wasze zdrowie...i za moje. - praca na VariArt.org
Taka jedna pije za Wasze zdrowie...i za moje.
Karo
Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Strona może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Made with and in Warsaw by jakub mańkowski
Copyright © 2002-2020 VariArt.org